Głównej zawartości

 

 

 

ZASOBY ARCHEOLOGICZNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

 

Rozpoznanie w ramach AZP obejmuje ok. 75 % powierzchni województwa

Ogólna liczba stanowisk znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków to ok. 12 tys. w tym:


- grodzisk, kopców strażniczych i osad obronnych - 305
- wałów obronnych i grobli - 41
- cmentarzysk kurhanowych i pojedynczych kurhanów - 181
- cmentarzysk płaskich - 195
- osad i obozowisk - 4034
- megalitów i kręgów kamiennych - 1
- stanowisk miejskich - 50

 

Stanowisk wpisanych do rejestru zabytków jest 275, w tym:

- grodzisk, kopców strażniczych i osad obronnych - 169
- wałów obronnych i grobli - 8
- cmentarzysk kurhanowych i pojedynczych kurhanów - 78
- cmentarzysk płaskich - 10
- osad i obozowisk - 24
- stanowisk miejskich - 29