Głównej zawartości

 

Prace zostały wykonane w oparciu pozwolenie 131/2013 Warmińsko-Mazurskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dn. 28.02.2013r. Zakończone odbiorem W-MWKZ 12.12.2014r. przez Łukasza Szymańskiego oraz Paulinę Gwiazdę.

            Szafa o wymiarach 188x260x60cm wykonana z drewna dębowego oraz sosnowego barwionego na ciemno-szary kolor, posiada okucia żelazne. Autor szafy jest anonimowy, prawdopodobnie została wykonana w reszelskim warsztacie stolarskim, ok. 1471r. Szafa służyła przechowywaniu kodeksów rękopiśmiennych, inkubałów oraz starodruków w nowopowstałej librarii kościelnej zbudowanej za prezbiterium kościoła.

            Poszukiwania szafy w 2012r. przeprowadził dr Arkadiusz Wagner. Odnalazł on większość zachowanych elementów szafy w pomieszczeniach kościoła p.w. Świętego Piotra i Pawła w Reszlu.

            Po aklimatyzacji szafa wróci do librarii gdzie zostanie udostępniona naukowcom oraz turystom (w budynku dawnej plebanii w Reszlu) z racji swojej wysokiej wartości historycznej oraz artystycznej na tle europejskim.

Obecnym proboszczem jest ks. prał. kan. Dyzma Wyrostek           

Prace wykonywane przez:           

Mgr Barbara Kulczyńska-Nowak – konserwator

 

 

       szafa                        szafa 4                                                                                                    

 

 

       szafa 2                       szafa 3