Głównej zawartości

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, informuje, iż w dniu 22 stycznia 2015r. w Pałacau Prezydenckim odbyła się debata w ramach Forum Debaty Publicznej " Rola samorządów w ochronie dziedzictwa narodowego".

 

Debata w ra...
Debata w ramach Forum Debaty Publicznej Debata w ramach Forum Debaty Publicznej
Debata w ra...
Debata w ramach Forum Debaty Publicznej Debata w ramach Forum Debaty Publicznej