Głównej zawartości

     W dniach 21 - 22 kwietnia 2015r., pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego P. Żuchowskiego, Wojewody Podlaskiego A. Meyera i Marszałka Województwa Podlaskiego M. K. Baszko, w Białymstoku odbył się Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarod...
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
Międzynarod...
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
Międzynarod...
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

 

     W trakcie uroczystości ogłoszono wyniki i wręczono nagrody dla laureatów i wyróżnionych  w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów.

     Ogólnopolskim laureatem konkursu, w kategorii B - Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe) zostało Miasto i Gmina Dobre Miasto za inwestycję pt. Zabytkowe domy na murze miejskim przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście.

PRZED PO
dobre - PRZED dobre - PO
źródło: www.nid.pl źródło: www.nid.pl

     

     W dniu 30 kwietnia 2015r. podczas sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, Burmistrz Dobrego Miasta Stanisław Trzaskowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Zawacki, złożyli na ręce Pani Konserwator B. Zalewskiej szczególne podziękowania za współudział w tworzeniu udanej rewitalizacji części Dobrego Miasta. Niżej zamieszczona krótka fotorelacja z sesji Rady Miejskiej i ze zwiedzania zrewitalizowanego obszaru oraz pisemne podziękowania Burmistrza.

 P1080323 P1080332
 P1080345 
 P1080352  P1080353
P1080372

 

 

Podziękowania Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej złożone na ręce pani Konserwator.

bb

 

 

     Ponadto Komisja konkursowa, z terenu województwa warmińsko - mazurskiego wyróżniła w kategorii specjalnej E - Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki, Tartak Raphaelsohnów, obecnie Centrum Techniki i Rozwoju Regionu mieszcące sie przy ulicy Knosały 3B w Olsztynie

PRZED PO
tartak - PRZED tartak - POtartak - PO 2
źródło: www.nid.pl źródło: www.nid.pl

oraz w kategorii C - Adaptacja obiektów zabytkowych, Zespół dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego Bet Tahara, obecnie Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA w Olsztynie

PRZED PO
dom - PRZED dom - PO
źródło: www.nid.pl  źródło: www.nid.pl

 

Serdecznie gratulujemy