Głównej zawartości

Celem wskazania prawidłowego sposobu postepowania w aspekcie umieszczania nośników reklamowych na zabytkach (i w przestrzeni zabytkowej), poniżej zamieszczono skan publikacji pt. "Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych" autorstwa Bogusława Szmygina i Anny Fortuny - Marek (Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Warszawa 2015).

 

Zasady 1

Zasady 2Zasady 3Zasady 4Zasady 5Zasady 6Zasady 7Zasady 8Zasady 9Zasady 10Zasady 11Zasady 12Zasady 13Zasady 14Zasady 15Zasady 16Zasady 17Zasady 18Zasady 19Zasady 20Zasady 21Zasady 22Zasady 23Zasady 24Zasady 25Zasady 26Zasady 27Zasady 28Zasady 29Zasady 30Zasady 31Zasady 32Zasady 33Zasady 34Zasady 35Zasady 36Zasady 37Zasady 38Zasady 39Zasady 40Zasady 41Zasady 42Zasady 43Zasady 44Zasady 45Zasady 46Zasady 47Zasady 48Zasady 49Zasady 50Zasady 51Zasady 52Zasady 53Zasady 54Zasady 55Zasady 56Zasady 57Zasady 58Zasady 59Zasady 60Zasady 61Zasady 62Zasady 63Zasady 64Zasady 65Zasady 66Zasady 67Zasady 68Zasady 69Zasady 70Zasady 71Zasady 72Zasady 73Zasady 74Zasady 75Zasady 76Zasady 77Zasady 78Zasady 79Zasady 80Zasady 81Zasady 82Zasady 83Zasady 84Zasady 85Zasady 86Zasady 87Zasady 88Zasady 89Zasady 90Zasady 91Zasady 92Zasady 93Zasady 94Zasady 95Zasady 96Zasady 97Zasady 98Zasady 99Zasady 100Zasady 101Zasady 102Zasady 103Zasady 104Zasady 105Zasady 106Zasady 107Zasady 108Zasady 109Zasady 110Zasady 111Zasady 112Zasady 113Zasady 114Zasady 115Zasady 116Zasady 117Zasady 118Zasady 119Zasady 120Zasady 121Zasady 122Zasady 123Zasady 124Zasady 125Zasady 126Zasady 127Zasady 128Zasady 129Zasady 130Zasady 131Zasady 132Zasady 133Zasady 134Zasady 135Zasady 136Zasady 137Zasady 138Zasady 139Zasady 140Zasady 141Zasady 142Zasady 143Zasady 144Zasady 145Zasady 146Zasady 147Zasady 148Zasady 149Zasady 150Zasady 151Zasady 152Zasady 153Zasady 154Zasady 155Zasady 156Zasady 157Zasady 158Zasady 159Zasady 160Zasady 161Zasady 162Zasady 163