Głównej zawartości

          Na wniosek Pani Barbary Zalewskiej - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał ks. prał. kan. Dyźmie Wyrostkowi złotą odznakę za "opiekę nad zabytkami". Odznaka "Za opiekę nad zabytkami", jest nadawana jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej.

Uroczyste wręczenie księdzu odznaki odbyło się 26 lipca 2015r.

 

P1100841

P1100843 P1100845