Głównej zawartości

                  W dniu 15 października 2015r. Pani Barbara Zalewska - Wojewódzki Konserwator Zabytków, dokonała odbioru prac  związanych z konserwacją, digitalizacją oraz mikrofilmowaniem archiwaliów, dokładniej sześciu jednostek archiwalnych z zespołu akt "Rękopisy i rzadkie druki" pochodzących z Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, przy których prace trwają już od 2013r. Na przedmiotowy zakres prac Archidiecezja uzyskała wsparcie finansowe, ze środków publicznych pozostających w dyspozycji Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.