Głównej zawartości

KONKURS "ZABYTEK ZADBANY" 2017

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator zabytków informuje, o rozpoczęciu edycji corocznego ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany" .

Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Zgłoszenia do konkursu mogą składać m. in. właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów, którycrzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.

Zabytki można zgłaszać w jednej z 6 kategorii:

1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.

2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu ( w tym założenia dworskie i pałacowe).

3. Adaptacja obiektów zabytkowych.

4. Architektura i budownictwo drewniane.

5. Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne.

6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do sekretariatu konkursu na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn w terminie do 31 stycznia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod adresem:www.nid.pl, w zakładce dla właściceli i zarządców/zabytek zadbany.