Głównej zawartości

 

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2017r., poz. 2187) od 1 stycznia 2018r. organ konserwatorski może nakładać na właścicieli/posiadaczy zabytków administracyjne kary pieniężne. Szczegółowy opis w poniższym załączniku.

 

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE