Głównej zawartości

Uprzejmie informujemy, że Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków określił zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,usytuowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na rok 2018

 

Wszystkie informacje i załączniki znajdują się na stronie podmiotowej Biuletynu Iformacji Publicznej w zakładce dotacje i dofinasowania.

W załaczeniu:

link do strony: http://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/1079-menu/dotacje-i-dofinansowania/dotacje-celowe-na-rok-2018.html