Głównej zawartości

 

 

 

            Informujemy, że 2 lutego 2018 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję administracyjną o odmowie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego kompleksu dworca głównego PKP i PKS wraz z przylegającym budynkiem biurowym i zadaszeniami wejściowymi, położonego przy Placu Konstytucji 3 Maja w Olsztynie orazo wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego wiat peronowych zlokalizowanych w Olsztynie przy Placu Konstytucji 3 Maja, za budynkiem dworca PKP, na peronach nr 2,3,4,

             Po szczegółowej analizie materiałów zebranych w trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego WKZ odmówił wpisania do rejestru zabytków kompleksu dworca PKP w Olsztynie z uwagi na liczne przekształcenia obiektu powstałe w latach jego użytkowania. Dokonane przekształcenia doprowadziły do utraty autentyczności budynku, co negatywnie wpłynęło na jego wartości historyczne, artystyczne i naukowe, a także znacznie obniżyło wartości zabytkowe całego zespołu. Uzasadniając odmowę wpisu do rejestru zabytków kompleksu dworca głównego PKP i PKS wraz z przylegającym budynkiem biurowym i zadaszeniami wejściowymi należy podkreślić, że rejestr zabytków, jako forma szczególnego reżimu ochrony, powinien obejmować jedynie obiekty pod względem tych wartości najcenniejsze.

             Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków tą samą decyzją objął ochroną konserwatorską 3 wiaty peronów nr: 2, 3, 4. Wartość historyczna wiat peronowych polega na tym, że dokumentują one historię pierwszego, XIX-wiecznego dworca w Olsztynie jako jego ostatnia pozostałość. Są tym samym świadectwem przełomowego momentu w historii miasta i jego rozwoju, jakim była budowa linii kolejowej wystrucko-toruńskiej.

               Decyzja nie jest ostateczna. Stronom postępowania przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Dane decyzji WKZ:

 

Decyzja nr 48/2018, znak: IZAR.5140.1.10.2017.jk z dnia 02.02.2018 r.