Głównej zawartości

 

 

1. Porozumienie z dnia 28 września 2014r.

   WARMIŃSKO - MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW UDOSTĘPNIA POROZUMIENIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2014r. zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Prezydentem Miasta Olsztyna

 

jpgPorozumienie 28_08_2014.jpg 

 

 

2. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą - Miasto Elbląg

   W dniu 30 grudnia 2008r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą - Miasto Elbląg  dotyczące powierzenia Gminie - Miasto Elbląg spraw z zakresu właściwości Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora   Zabytków

 

W załączeniu  w/w Porozumienie wraz ze zmianami

 

     1.Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą - Miasto Elbląg z dnia 22 stycznia 2010r.

 

        pdfPorozumienie 536 22.01.2010.pdf

 

     2.Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim, a Prezydentem Miasta Elbląga Panem z dnia 20 lipca 2011r.

        pdfPorozumienie 1853 20.07.2011.pdf

     3.Porozumienie z dnia 24 marca 2014r. zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Prezydentem Miasta Elbląg

        pdfPorozumienie 24.03.2014.pdf

     4.Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Gminą - Miasto Elbląg z dnia 30 grudnia 2008r.

        pdfPorozumienie 30.12.2008.pdf