Głównej zawartości

 

Spotkanie w Rumianie

 

 

Spotkanie w Rumianie ( gm. Rybno) 12 września 2011 r. poświęcone bezpieczeństwu p.pożarowemu drewnianych kościołów w związku z oddaniem do użytku systemu alarmu pożaru w XVIII- wiecznym drewnianym kościele p.w. św. Barbary w Rumianie

 

     W ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków uzyskał środki finansowe na profesjonalne zabezpieczenie p.pożarowe kolejnego, drewnianego zabytkowego kościoła p.w. św. Barbary w Rumianie należącego do Diecezji Toruńskiej. Wcześniej udało się wyposażyć w systemy alarmu pożaru zabytkowe drewniane kościoły Archidiecezji Warmińskiej w Rychnowie i Pietrzwałdzie. Pieniądze na ten cel uzyskano także z MSWiA, które pilotuje program „Razem Bezpieczniej”

 

     12 września 2011 r. w Rumianie uroczystego poświęcenia instalacji p. pożarowej dokonał Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Toruńskiej Józef Szamocki. W uroczystości uczestniczyli księża proboszczowie mający w swym zarządzie drewniane kościoły, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, delegowani przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Staży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji oraz inni zaproszeni goście. Ks. Biskup wyraził nadzieje, że system p. pożarowy jakkolwiek bardzo potrzebny, nie będzie nigdy alarmował o pożarze.

 

     W drugiej części uroczystości, w siedzibie gminy Rybno odbyło się seminarium na temat zapobiegania przestępczości przeciwko zabytkom.

 

     Ks. prałat Stanisław Kardasz, Diecezjalny Konserwator Zabytków scharakteryzował drewniane kościoły Diecezji Toruńskiej, znajdujące się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (powiaty nowomiejski, działdowski i gmina Lubawa)

 

     Marek Skolimowski-główny specjalista WUOZ Olsztyn omówił zagrożenia dla zabytków związane z przestępczością oraz metodami zapobiegania negatywnym zdarzeniom. Podkreślił, iż jeszcze 7 drewnianych kościołów, nie posiada profesjonalnych zabezpieczeń p.pożarowych. Zapoznał też księży proboszczów z zasadami ubiegania się o dofinansowanie na inwestycje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów sakralnych.

 

     Pracownik firmy instalującej systemy alarmu pożaru Norbert Krebs omówił techniczne aspekty związane z zasadami działania systemów p. pożarowych, ich eksploatacją i konserwacją. Seminarium zakończyło się dyskusją i wspólnym obiadem w siedzibie Dekanatu Rybno.

 

Marek Skolimowski

Główny specjalista WUOZ