Głównej zawartości

 

Rewitalizacja Kanału Ostródzko-Elbląskiego

 

Rewitalizacja Kanału Ostródzko-Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno-Miłomłyn, Miłomłyn- Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki

 

     Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  - Beneficjent programu: „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-213. Otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki”. Jak informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku na swojej oficjalnej stronie internetowej (www.rzgw.gda.pl) dofinansowanie wyniosło 95 mln zł.

     Podpisanie porozumienia o dofinansowanie projektu nastąpiło 4 lipca 2011 r. Planowane rozpoczęcie realizacji projektu ma nastąpić w III kw. 2011 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Pani Halina Czarnecka podpisała porozumienie o dofinansowanie ze środków unijnych z Polska Organizacja Turystyczną, którą reprezentowała Wiceprezes POT –Pani Elżbieta Wąsowicz

     Cel projektu zakłada poprawę warunków żeglugowych na Kanale; poprawę bezpieczeństwa użytkowników Kanału; poprawę funkcjonalności Kanału oraz zwiększenie turystyki pobytowej regionu.

Cały projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

     Planowane Zadania Inwestycyjne

1. Przebudowa i automatyzacja śluz (Ostróda, Zielona, Mała Ruś, Miłomłyn),

2. Odmulenie szlaku żeglownego i ubezpieczenie brzegów Kanału (w ograniczonym zakresie, na części poniższych odcinków:

o         Szlak żeglowny Miłomłyn – Jezioro Drużno,

o         Szlak żeglowny Miłomłyn – Ostróda - Stare Jabłonki,

o         Szlak żeglowny Miłomłyn – Iława,

o         Kanał Bartnicki – szlak jez. Ruda Woda – jez. Bartężek)

3. Odbudowa pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny),

4. Zagospodarowanie nabrzeży (m.in. wykonanie kładek, pomostów, oświetlenia, monitoringu TV przemysłowej, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, miejsca postojowego w Buczyńcu),            

5. Infrastruktura informacyjna (przy obiektach: pochylnie, śluzy, izba historii Kanału); przewiduje się wykonanie: tablic obiektów, tablic ze schematami dróg wodnych, bakenów, odnowienie Izby historii Kanału wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej.

 

Planowane zakończenie rzeczowej realizacji projektu ma nastąpić 4 kwietnia 2014 r.

4 lipca 2011 r.