Głównej zawartości

 

Odnaleziono wojskowe lądowisko sterowców

 

 

     Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków otrzymał w dniu 08.04.2011 r. zgłoszenie od Stowarzyszenia „Święta Warmia”  o odnalezieniu pozostałości  po wojskowym lądowisku dla sterowców, pochodzące z XIX w., które zgodnie z literaturą źródłową lokalizowane było na terenie  Gminy Dywity. 


     Z uwagi na cenny pod względem naukowym charakter informacji Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zamierza podjąć działania mające na celu zewidencjonowanie obiektu we współpracy z Gminą Dywity i Stowarzyszeniem „Święta Warmia”.