Głównej zawartości

 

Acta Episcopalia

 

 

     W dniu 20.06.2011 r. do Archiwum Archidiecezji Warmińskiej zwrócono zbiór 8 jednostek archiwalnych Korespondencji Biskupów pochodzących z XV-XVIII w., po przeprowadzeniu prac konserwatorskich.

 

     Pracom konserwatorskim poddano archiwalia z zespołu akt Acta Episcopalia, tj. osiem jednostek archiwalnych zawierających m.in. listy biskupów warmińskich, w tym Jana Dantyszka, Marcina Kromera i Stanisława Hozjusza, które zostały poddane konserwacji profilaktyczno-zachowawczej, na którą Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił dotacji. "W tej korespondencji przewijają się nazwiska pierwszych osób w dawnej Polsce. Dlatego mimo skromnego budżetu pokryliśmy koszty konserwacji listów " – mówi  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Zalewska. Cyt. za PAP/WPKsiązki/21-06-2011.

 

     Całkowity koszt konserwacji wyniósł 32 tyś. 480 zł. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie przekazał na ten cel 24 tyś zł., pozostała kwota stanowiła środki własne Archidiecezji Warmińskiej. 

  

     Prace wykonała Konserwator dyplomowany mgr  Monika Bogacz-Walska. Konserwacja trwała od 21 marca 2011 r.Do konserwacji wytypowano jednostki pochodzące z XV, XVI, XVII i XVIII w., znajdujące się w najgorszym stanie zachowania.

 

     Założenia konserwatorskie polegały na usunięciu wcześniejszych reperacji, rozłożeniu wszystkich jednostek na pojedyncze karty i przeprowadzenie pełnej konserwacji.

 

     Księgi zostały zaprezentowane 20.06.2011 r. w trakcie konferencji prasowej, zorganizowanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Panią Barbarę Zalewską wspólnie z Dyrektorem Archiwum Archidiecezji Warmińskiej ks. prof. dr hab. Andrzejem Kopiczko.

 

     Zaprezentowane księgi oprócz wartości informacyjnych  związanych z administrowaniem Warmią, posiadają również bardzo cenne  walory artystyczne.