Awaria centrali telefonicznej w delegaturze w Elblągu

Do 24.09.2021 r. kontakt telefoniczny z pracownikami delegatury jest możliwy wyłącznie pod numerem: 556112012 (w.12)


Zachęcamy do korzystania z kontaktu mailowego: elblag@wuoz.olsztyn.pl

lub bezpośrednio z pracownikami - adresy tworzone są wg następującego wzoru:

inicjałimienia.nazwisko@wuoz.olsztyn.pl


Np.: j.kowalski@wuoz.olsztyn.pl

62 wyświetlenia0 komentarz