top of page

Awaria centrali telefonicznej w delegaturze w Elblągu

Do 24.09.2021 r. kontakt telefoniczny z pracownikami delegatury jest możliwy wyłącznie pod numerem: 556112012 (w.12)


Zachęcamy do korzystania z kontaktu mailowego: elblag@wuoz.olsztyn.pl

lub bezpośrednio z pracownikami - adresy tworzone są wg następującego wzoru:

inicjałimienia.nazwisko@wuoz.olsztyn.pl


Np.: j.kowalski@wuoz.olsztyn.pl

69 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

Prezentujemy Państwu wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

bottom of page