top of page

Częściowe otwarcie urzędu dla interesantów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2020 roku w sprawach istotnej wagi jest możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, jak również w jego delegaturach w Ełku i Elblągu, po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty i wyznaczonej godzinie przyjęcia.

WUOZ Olsztyn - tel. (89) 521-85-30 e-mail: wuoz.olsztyn@wuoz.olsztyn.pl

Delegatura w Elblągu - Tel. (055) 611-20-10 e-mail: elblag@wuoz.olsztyn.pl

Delegatura w Ełku Tel./fax (087) 621-61-52 e-mail: elk@wuoz.olsztyn.pl

W sprawach dotyczących wydawania zaleceń konserwatorskich lub udzielania pozwoleń na działania przy zabytkach, wnioski prosimy kierować za pomocą poczty tradycyjnej, bądź też poprzez środki komunikacji elektronicznej - platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /wuozolsztyn/skrytka


Numery do pracowników dostępne są dostępne na naszej stronie www.wuoz.olsztyn.pl w zakładce kontakt oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

- do delegatur: http://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/746-menu/delegatury.html,

- do urzędu w Olsztynie: http://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/751-menu/informacje-ogolne/wykaz-stanowisk-wuoz-w-olsztynie.html.


Podania prosimy składać bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do skrzynki.

161 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Spośród złożonych w listopadzie ubiegłego roku 141 wniosków, komisja pozytywnie rozpatrzyła 60, 70 odrzucono ze względu na brak środków finansowych, a 11 niekompletnych pozostawiono bez rozpoznania. S

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

bottom of page