top of page

Dwa budynki gospodarcze przy ul. Żeromskiego w Olsztynie włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Obiekty w podwórzach przy ul. Żeromskiego - za budynkami 25 i 31 oraz za domem nr 15, stanowią ostatnie dwa zachowane przykłady zabudowy gospodarczej związanej z zespołem osiedla patronackiego dla pracowników Krajowego Zarządu Kolei (Staats-Eisenbahnverwaltung) przy ulicy Żeromskiego, realizowanego w latach 1895-1913 dla pracowników pobliskiego zespołu dworca kolejowego. Pierwotna nazwa ulicy to Ciesielska (Zimmerstrasse), najpewniej od działającego w pobliżu, co najmniej od 1892 r. tartaku z kuźnią i stolarnią.


Budynek na pierwszym zdjęciu datowany jest na lata 1900-1904, drugi wybudowano w latach 1910-1913.

80 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Spośród złożonych w listopadzie ubiegłego roku 141 wniosków, komisja pozytywnie rozpatrzyła 60, 70 odrzucono ze względu na brak środków finansowych, a 11 niekompletnych pozostawiono bez rozpoznania. S

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

bottom of page