Działania podjęte ws. masztu telekomunikacyjnego w Bartążku

Zaktualizowano: 12 cze 2019

W marcu b.r. otrzymaliśmy zawiadomienie z prośbą o podjęcie działań w sprawie budowy masztu telekomunikacyjnego (stacji bazowej PLAY) w miejscowości Bartążek, na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.


Jak ustalono, 26.11.2018 r. Starostwo Powiatowe w Olsztynie wydało pozwolenie na realizację przedmiotowej inwestycji. Biorąc pod uwagę, iż maszt zlokalizowano na obszarze zespołu dworsko-folwarcznego w Bartążku, ujętego w ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz zapisami Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzeni, decyzja powinna zostać wydana w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.


Mając na uwadze że takiego uzgodnienia nie dokonano, 22.03.2019 do Starostwa Powiatowego wystosowano pismo z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.


11.04.2019 Starosta olsztyński wydał postanowienie odmawiające wznowienia postępowania, powołując się na brak przymiotu strony u wnioskodawcy, na które W-MWKZ założył zażalenie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.


30.05.2019 r. zaskarżone postanowienie zostało uchylone przez Wojewodę, a następnie Starosta Olsztyński 06.06.2019 r. wznowił postępowanie w celu weryfikacji, czy faktycznie decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu. W zależności od dokonanych ustaleń podjęte zostaną stosowne działania z urzędu.Jak tylko otrzymamy nowe informacje, będziemy Państwa informować o dalszym rozwoju sprawy.

obraz: mapy.geoportal.gov.pl
Lokalizacja nadajnika. Po przeciwnej stronie ulicy widoczny budynek dworu.

47 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Awaria centrali telefonicznej w delegaturze w Elblągu

Do 24.09.2021 r. kontakt telefoniczny z pracownikami delegatury jest możliwy wyłącznie pod numerem: 556112012 (w.12) Zachęcamy do korzystania z kontaktu mailowego: elblag@wuoz.olsztyn.pl lub bezpośre

Zmiany w terminie składania wniosków o dotację

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie § 1 pkt 1 lit a Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające

Awaria centrali telefonicznej w delegaturze w Ełku

W związku z uszkodzeniem linii telefonicznej w urzędzie, prosimy o korzystanie z kontaktu mailowego. Usunięcie awarii jest planowane do wtorku 10.08.2021 r. Przepraszamy za utrudnienia.