top of page

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. rozpocznie się kolejna edycja konkursu "Zabytek Zadbany".

Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.


Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu – NID Oddział Terenowy w Olsztynie.


Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:


A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); C. Adaptacja obiektów zabytkowych; D. Architektura i budownictwo drewniane; E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne). F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.


W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.


W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.


Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyskuje tytuł laureat, trzy pozostałe – wyróżnienia.


W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazuje się jeden lub dwa (ex aequo) obiekty otrzymujące tytuł laureata (bez wyróżnień).


Termin składania wniosków to 31 stycznia 2020 r.

Szczegóły pod: https://www.nid.pl/…/Dla_wlascicieli_i_zar…/Zabytek_zadbany/

35 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Poszukujemy pracowników w Olsztynie, Ełku i Elblągu na następujące stanowiska: Młodszy Specjalista ds. archeologii Delegatura w Elblągu (ogłoszenie nr 124398) - - nabór do 18 sierpnia 2023 roku https:

Poszukujemy pracowników w Olsztynie i Elblągu na następujące stanowiska: Olsztyn: młodszy specjalista do spraw zabytków nieruchomych https://nabory.kprm.gov.pl/.../mlodszy-specjalista,121635,v7 Elblą

bottom of page