top of page

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. rozpocznie się kolejna edycja konkursu "Zabytek Zadbany".

Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.


Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu – NID Oddział Terenowy w Olsztynie.


Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:


A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); C. Adaptacja obiektów zabytkowych; D. Architektura i budownictwo drewniane; E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne). F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.


W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.


W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.


Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyskuje tytuł laureat, trzy pozostałe – wyróżnienia.


W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazuje się jeden lub dwa (ex aequo) obiekty otrzymujące tytuł laureata (bez wyróżnień).


Termin składania wniosków to 31 stycznia 2020 r.

35 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2 stycznia 2024 r. Urząd Ochrony Zabytków będzie nieczynny

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Wolny wtorek związany jest ze Świętem Trzech Króli przypadającym w

bottom of page