top of page

Nabór na stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu - praca w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi sekretariatu. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymiarze godzin.


Przewidywane wynagrodzenie brutto: 2600 zł


Wymagania:

- wykształcenie średnie

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty można składać do 26.09.2019 na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn (Sekretariat)

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.


Szczegóły dla zainteresowanych:

https://nabory.kprm.gov.pl/warminsko-mazurskie/olsztyn/inspektor,54238

164 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

Prezentujemy Państwu wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

bottom of page