top of page

Nabór na stanowisko specjalisty do spraw zabytków nieruchomych - praca w Olsztynie

Zaktualizowano: 1 mar 2022

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalisty do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymiarze godzin.


Przewidywane wynagrodzenie brutto: 4400 zł.


Wymagane wykształcenie: tytuł licencjata, magistra lub ukończone studia podyplomowe na jednym z poniższych kierunków:

  • konserwatorstwo i zabytkoznawstwo;

  • ochrona dóbr kultury;

  • historia sztuki;

  • architektura;

  • budownictwo;

  • gospodarka przestrzenna;

  • muzealnictwo.

Dokumenty można składać do 11.03.2022 na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn (Sekretariat). 

Decyduje data wpływu oferty do urzędu lub nadania na Poczcie Polskiej.

Szczegóły dla zainteresowanych:


https://nabory.kprm.gov.pl/warminsko-mazurskie/olsztyn/specjalista,93782,v7


253 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

Prezentujemy Państwu wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

bottom of page