top of page

Pożar katedry Notre-Dame w Paryżu

Najprawdopodobniej przypadkowe zaprószenie ognia podczas prac remontowych doprowadzilo do spalenia całej więźby dachowej nad nawą główna świątyni. Jej najstarsze części pochodziły z XIII w. Upadek osłabionych pożarem elementów dachu spowodował zawalenie części sklepień w rejonie transeptu, uszkodzenie witraży i zniszczenie największych organów na terenie Francji. Ściany i sklepienia wykonano z surowego kamienia bez polichromii, które mogła by zniszczyć temperatura pożaru i woda użyta w akcji gaśniczej.

Zdjęcia obiektu przed i po tragedii: wiadomosci-ze-swiata,2/notre-dame-pozar-porownanie-zdjec-przed-i-po-pozarze,927919.html?fbclid=IwAR2BYXDexo_BvmEP3Sn9WN7m5_NtgYmIonB3PWVZkjqhy_RH0VXl8BGIp4I


Apelujemy o ostrożność w trakcie wszelkich prac, zaopatrzenie w podstawowy sprzęt gaśniczy w miejscu prowadzenia robót oraz stosowanie czujników dymu wraz ze sprawną instalacją alarmową. W ubiegłym roku doszło do pożaru w jednym z polskich kościołów, w wyniku zignorowania przez właściciela alarmu z instalacji, która wcześniej kilkukrotnie wysyłała fałszywe powiadomienia.


5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

Prezentujemy Państwu wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

bottom of page