top of page

Wieża wodna w Olsztynku oraz modernistyczna szkoła miejska

Datowana na 1906 rok, jest jednym z pierwszych przykładów zastosowania konstrukcji żelbetowej w regionie. Obecny wygląd wieży jest efektem przekształceń z okresu międzywojennego, prawdopodobnie z drugiej połowy lat 30. ubiegłego wieku:

Dostępna ikonografia potwierdza, że jeszcze w początkowym okresie funkcjonowania ewangelickiej szkoły miejskiej, wzniesionej w latach 1931-1932, czasza mieszcząca zbiornik na wodę, obecnie oblicowana cegłą licową i pozbawiona dekoracji poza gzymsem wieńczącym, była tynkowana oraz posiadała dekorację w postaci ośmiu kwadratowych pól rozdzielonych lizenami. U podstawy czaszy występował gzyms arkadowy, tworzący płynne połączenie cylindrycznej formy z ośmiobocznym trzonem:

Obecnie, przez wzrost zieleni wysokiej oraz budowę budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej i nowego skrzydła szkoły, wieża jest niewidoczna w popularnym niedgyś widoku od strony ul. Szkolnej.


Sama szkoła powstała wg projektu arch. Waltera Krügera z Berlina, który wraz z bratem Johannem był również współautorem ambasady hiszpańskiej w Berlinie (1938-43) oraz pomnika bitwy pod Tannenbergiem z 1927 r., w 1934 przekształconego przez nazistów w mauzoleum Hindenburga.


Projekt zatwierdzony do realizacji w ramach trwającej właśnie rewitalizacji zabytku zakłada odtworzenie pierwotnych podziałów elewacji widocznych powyżej, oraz wykonanie poziomu widokowego z oknami w miejscu płycin czaszy.


Warto zwrócić uwagę, że układ nośnego szkieletu gładkim opracowaniem powierzchni wyodrębniono od murowanego wypełnienia ścian, wykończonego tynkiem fakturalnym.


Ilustracje opublikowano dzięki uprzejmości Bildarchiv Ostpreussen.


192 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Spośród złożonych w listopadzie ubiegłego roku 141 wniosków, komisja pozytywnie rozpatrzyła 60, 70 odrzucono ze względu na brak środków finansowych, a 11 niekompletnych pozostawiono bez rozpoznania. S

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

bottom of page