top of page

Wyjaśnienie ws. rzekomej likwidacji miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Odnosząc się do pojawiających się nieprawdziwych informacji w przestrzeni publicznej, dotyczących likwidacji przez nasz urząd miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w obrębie starego miasta w Olsztynie, oraz wynikających z tego tytułu konfabulacji i niedomówień uprzejmie informujemy, że Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiada podstaw prawnych do tego rodzaju działań, a tym samym nie mógł i nie nakazał ich usunięcia w żadnej liczbie.


Informujemy jednocześnie, że w dniu 6 maja 2019 roku W-MWKZ odmówił Zarządowi Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie udzielenia pozwolenia na wymalowanie miejsc postojowych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w kolorze niebieskim przy ulicy Lelewela i ulicy Staszica w Olsztynie ze względu na fakt, iż działania te wpłyną negatywnie na estetykę układu staromiejskiego i wprowadzą znaczny dysonans w historyczne wnętrze urbanistyczne. Jak wynika z powyższego, decyzja ta nie dotyczyła likwidacji miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a jedynie wypełnienia „kopert” w całości kolorem niebieskim. Taka sytuacja miała miejsce w Elblągu w 2016 roku. W wyniku złożonego odwołania od decyzji W-MWKZ tamtejszego Zarządu Komunikacji Miejskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymało w mocy decyzję W-MWKZ.


Mając na względzie potrzeby osób niepełnosprawnych, w sprawie lokalizacji miejsc parkingowych W-MWKZ zajął stanowisko na posiedzeniu Zespołu ds. wypracowania Standardów Dostępności dla Miasta Olsztyna w dniu 28 czerwca 2019 roku. Na spotkaniu podkreślił, iż sama lokalizacja miejsc parkingowych może być sytuowana w dowolnym miejscu przy drogach dojazdowych do samego rynku, o ile jest to możliwe, w postaci wyłącznie białej „koperty” z symbolem osoby niepełnosprawnej, oraz ze znakiem pionowym.


Pragniemy również poinformować, że sprawa związana z miejscami postojowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych na olsztyńskiej starówce jest otwarta. Deklarujemy współpracę i czekamy na propozycje ze strony Miasta Olsztyna, które jest władne do podjęcia decyzji co do liczby i lokalizacji takich miejsc.


Przykład rozwiązania zastosowanego w Elblągu w porozumieniu z naszym urzędem.

114 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2 stycznia 2024 r. Urząd Ochrony Zabytków będzie nieczynny

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Wolny wtorek związany jest ze Świętem Trzech Króli przypadającym w

Comments


bottom of page