top of page

Zmiany w terminie składania wniosków o dotację

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie § 1 pkt 1 lit a Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestry zabytków (Dz. U. Nr 2021 , poz 731) termin do składania wniosków o udzielenie dotacji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków upływa z dniem 30 listopada roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru.


Tak więc, wnioski o udzielenie dotacji należy złożyć do dnia 30 listopada 2021 roku na prace realizowane w roku 2022.


Dokumenty i zasady na podstawie których będzie rozpatrywany wniosek, określi regulamin udzielania dotacji, ogłoszony w późniejszym terminie.

315 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2 stycznia 2024 r. Urząd Ochrony Zabytków będzie nieczynny

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Wolny wtorek związany jest ze Świętem Trzech Króli przypadającym w

Comments


bottom of page