top of page

KORZYSTANIE Z ARCHIWUM

Materiały udostępniane są po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty z jednym z naszych archiwistów: Piotrem Kosińskim pod nr tel. (89) 521-85-51, lub Bartłomiejem Skrago pod nr tel. (89) 521-85-39.

 
 
Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych, położonych na terenie miasta Olsztyna, przystępujący do prac inwestycyjnych, powinni sprawdzić w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, jaką dokumentacją konserwatorską dotyczącą danego obiektu dysponuje Gmina Olsztyn. Z uwagi, iż ze środków własnych Gminy wykonywane są działania związane z ochroną zabytków, każdy właściciel zabytku ma prawo korzystania z opracowanej już przez Miasto dokumentacji.

Zasoby archiwum:

 

  • Decyzje administracyjne, w tym pozwolenia na prowadzenie badań/prac oraz wpisy do rejestru zabytków,

  • Dokumentacje konserwatorskie nie związane z postępowaniem administracyjnym: badania, ekspertyzy, opinie rzeczoznawców, inwentaryzacje,

  • opracowania historyczno-urbanistyczne dla ważniejszych ośrodków miejskich,

  • Karty "zielone" zabytków architektury i budownictwa,

  • Karty ewidencyjne "białe" zabytków architektury i budownictwa, zabytków techniki, zabytków ruchomych i archeologicznych oraz parków i cmentarzy,

  • Skrócone karty ewidencyjne zespołów rezydencjonalno – folwarcznych,

  • Karty ewidencyjne nieistniejących zespołów folwarcznych i zabytków przemysłu rolno spożywczego.

Ponadto w urzędzie przechowywane są tzw. fiszki - karty adresowe budynków ze zdjęciem stanu zachowania z początku lat 90. XX w.

Poniżej przykłady dostępnych materiałów:

 

Karty ewidencyjne większości stanowisk archeologicznych, obiektów ewidencyjnych oraz rejestrowych w formie elektronicznej  znajdą Państwo na stronie zabytek.pl, prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Poniżej wybrane strony z przykładowej karty ewidencji wojewódzkiej:

bottom of page