top of page

FORMULARZE

Przed złożeniem wniosku, zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami remontowania obiektów zabytkowych

ZALECENIA i BADANIA KONSERWATORSKIE

ZALECENIA I BADANIA KONSERWATORSKIE

PROWADZENIE PRAC

PROWDZENIE PRAC

INNE

INNE
OPŁATY SKARBOWE

Wraz z kompletnym wnioskiem należy złożyć oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej we właściwej wysokości. Dane na dokumencie powinny określać, jakiego obiektu dotyczy opłata i za co jest uiszczana.

Konto do wpłat:

URZĄD MIASTA OLSZTYNA - WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PLAC JANA PAWŁA II nr 1, 10-101 OLSZTYN

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

  • Opłata za pozwolenie: 82zł. Z opłaty za pozwolenie zwolnione są m.in.: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, budownictwo mieszkaniowe.

  • Pozwolenie na wywóz stały: 25% wartości zabytku - ustalonej przez biegłego (dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

  • Pełnomocnictwo: 17 zł. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł

  • Za zmianę pozwolenia: 41zł. Możliwe jedynie przed upływem terminu ważności, wskazanym w treści dokumentu.

OPŁATY SKARBOWE

bottom of page