WNIOSEK O ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Przed złożeniem wniosku o zalecenia, zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami remontowania obiektów zabytkowych

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLENIA

 

Wraz z kompletnym wnioskiem należy złożyć oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82zł. Wpłat należy dokonywać na następujące konto:

URZĄD MIASTA OLSZTYNA - WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PLAC JANA PAWŁA II nr 1, 10-101 OLSZTYN

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 Z opłaty za pozwolenie zwolnione są nieruchomości mieszkaniowe oraz należące do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.


PROWADZENIE BADAŃ

PROWADZENIE PRAC

INNE

  • Pozwolenie na wywóz stały: 25% wartości zabytku ustalonej przez biegłego (dot. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

  • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł

  • Za zmianę pozwolenia (możliwe jedynie przed upływem terminu ważności, wskazanym w treści dokumentu) - 41zł