• Facebook Social Ikona

Szymon Bakalarczyk created with Wix.com

WARUNKI I ZASADY WPISU POJAZDÓW DO REJESTRU LUB EWIDENCJI ZABYTKÓW

Do wpisu do rejestru/ewidencji zabytków kwalifikuje się pojazd, który spełnia poniższe kryteria:

 

 1. powinien posiadać co najmniej 25 lat i musi być ( w modelu) nie produkowany od lat 15;

 2. powinien posiadać minimum ¾ zachowanych części oryginalnych ( w tym główne podzespoły);

 3. pojazdy mające mniej niż 25 lat o ile są egzemplarzami unikalnymi, z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, powinny się charakteryzować przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech:

  1. posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne;

  2. dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej;

  3. związany był z ważnymi wydarzeniami historycznymi;

  4. użytkowany był przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne;

  5. miał związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi;

  6. posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych elementów;

  7. został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji;

 

Oceny pojazdu dokonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków lub działający z jego upoważnienia Kierownik delegatury na podstawie opinii rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej.

 

Kolejnym etapem jest wykonanie karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki ( w trzech oryginalnych egzemplarzach) wg wzoru i instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Do tut. Urzędu należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek

 2. 1 egz. ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego

 3. 2 egz. karty zabytku techniki (tzw. ‘białej karty”)

 4. pokwitowanie opłaty skarbowej wniesionej na konto Urzędu Miasta w Olsztynie,
  w kwocie 17 zł.

 

 

Zaświadczenie o włączeniu karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków wraz z dokumentem potwierdzającym własność oraz z pozytywnym wynikiem przeglądu technicznego dla pojazdu zabytkowego są podstawą do rejestracji pojazdu zabytkowego.

 

W przypadku zmiany właściciela pojazdu należy pisemnie powiadomić tut. Urząd.

Widzisz błędy lub usterki?