top of page

ćwiczenia „MIERZEJA-23”

W dniu 10 maja 2023 roku na terenie Wzgórza Katedralnego we Fromborku, przeprowadzone zostały ćwiczenia obronne i zarządzania kryzysowego w ramach zadań wynikających z ćwiczeń wojewódzkich „MIERZEJA-23”. Jednym z epizodów ćwiczenia był pożar i ewakuacja zabytków Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W ćwiczeniu wzięła udział Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Braniewie, Wojska Obrony Terytorialnej i zespół Powiatowego Centrum Medycznego, pracownicy muzeum zaś całość zabezpieczała Policja.

Celem takich ćwiczeń jest doskonalenie współpracy w realizacji zadań obronnych na poszczególnych szczeblach decyzyjnych i ich procedur w ramach podnoszenia gotowości obronnej.


45 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Spośród złożonych w listopadzie ubiegłego roku 141 wniosków, komisja pozytywnie rozpatrzyła 60, 70 odrzucono ze względu na brak środków finansowych, a 11 niekompletnych pozostawiono bez rozpoznania. S

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

bottom of page