top of page

ćwiczenia „MIERZEJA-23”

W dniu 10 maja 2023 roku na terenie Wzgórza Katedralnego we Fromborku, przeprowadzone zostały ćwiczenia obronne i zarządzania kryzysowego w ramach zadań wynikających z ćwiczeń wojewódzkich „MIERZEJA-23”. Jednym z epizodów ćwiczenia był pożar i ewakuacja zabytków Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W ćwiczeniu wzięła udział Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Braniewie, Wojska Obrony Terytorialnej i zespół Powiatowego Centrum Medycznego, pracownicy muzeum zaś całość zabezpieczała Policja.

Celem takich ćwiczeń jest doskonalenie współpracy w realizacji zadań obronnych na poszczególnych szczeblach decyzyjnych i ich procedur w ramach podnoszenia gotowości obronnej.


71 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Poszukujemy pracowników w Olsztynie, Ełku i Elblągu na następujące stanowiska: Młodszy Specjalista ds. archeologii Delegatura w Elblągu (ogłoszenie nr 124398) - - nabór do 18 sierpnia 2023 roku https:

Poszukujemy pracowników w Olsztynie i Elblągu na następujące stanowiska: Olsztyn: młodszy specjalista do spraw zabytków nieruchomych https://nabory.kprm.gov.pl/.../mlodszy-specjalista,121635,v7 Elblą

Spośród złożonych w listopadzie ubiegłego roku 141 wniosków, komisja pozytywnie rozpatrzyła 60, 70 odrzucono ze względu na brak środków finansowych, a 11 niekompletnych pozostawiono bez rozpoznania. S

bottom of page