top of page

Dotacje WKZ 2022

Prezentujemy Państwu wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w 2022r.:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jelonkach Przełożenie poszycia dachu wieży kościoła wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby dachu – dwie połacie 70.000,00 zł 2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Jarnołtowie Prace konserwatorskie dzwonnicy przy kościele p.w. Chrystusa Króla w Jarnołtowie 70.000,00 zł 3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina Biskupa w Boleszynie Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej stropu kościoła p.w. Św. Marcina Biskupa w Boleszynie – I etap 80.000,00 zł 4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Morągu Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła p.w. św. Józefa w Morągu: strona północna i zachodnia (wątek ceglany i cokół kamienny) – II etap 90.000,00 zł 5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie Konserwacja i restauracja okien witrażowych prezbiterium kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie 80.000,00 zł 6. Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Poznaniu Prace konserwatorsko – restauratorskie przy stolarce drzwiowej z kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęgowie ( 3 sztuki drzwi wewnętrzne) 30.000,00 zł 7. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku Prace konserwatorskie przy emporze organowej z kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku 68.600,00 zł 8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Jezioranach Pełna konserwacja i restauracja ołtarza p.w. Serca Jezusowego z kościoła p.w. ŚW. Bartłomieja w Jezioranach - II etap 30.000,00 zł 9. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Mołtajnach Remont sterczyn kościoła oraz badania konserwatorskie elewacji dekorującej szczyt kościoła p.w. św. Anny w Mołtajnach 45.000,00 zł 10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Pasłęku Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Pasłęku – III etap 48.000,00 zł 11. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Sokolicy Konserwacja 4 rzeźb ołtarzowych o obrazu Ogrójec z ołtarza głównego z kościoła p.w. Św. Anny w Sokolicy – III etap 11.000, 00 zł 12. Maria Karczewska Odtworzenie stolarki okiennej w 3 oknach na parterze elewacji frontowej kamienicy przy ul. Partyzantów 75 w Olsztynie 13.000,00 zł 13. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Warmińska 6 w Olsztynie Remont połaci dachowej budynku przy ul. Warmińskiej 6 w Olsztynie 150.000,00 zł 14. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Leginach Konserwacja ołtarza bocznego (lewego) p.w. Marii Magdaleny w Leginach obrazy sztalugowe (Św. Trójca, Immaculata, Wniebowzięcie NMP) 45.000,00 zł 15. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty i Opatrzności Bożej w Bartągu Konserwacja ołtarza głównego – dwie figury II kondygnacja ołtarza z kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty i Opatrzności Bożej w Bartągu 30.000,00 zł 16. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Najświętszej Marii Panny z kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie – II etap (antependium wraz z Grobem Pańskim oraz elementy zwieńczenia – Scena z przedstawieniem Matki Bożej z Dzieciątkiem, śś. Klarą i Franciszkiem oraz złocenie figur śś. Anny i Joachima) 60.000,00 zł 17. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Błogosławionej Doroty z Mątów w Elblągu Remont konserwatorski ścian elewacji budynku kościoła p.w. Błogosławionej Doroty z Mątów w Elblągu 150.000,00 zł 18. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku Pełna konserwacja ołtarza bocznego z figurą św. Józefa z kościoła p.w. NSPJ w Olsztynku 52.400,00 zł 19. Gmina Biskupiec Badania konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich kapliczki znajdującej się na dz. nr 26 obr.1 Biskupiec 10.000,00 zł 20. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Piotraszewie Prace związane z osuszaniem murów kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Piotraszewie 20.000,00 zł 21. Gmina Miasto Działdowo Roboty zabezpieczające i rewitalizacja budynku pokoszarowego przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Działdowie 200.000,00 zł 22. KING Cross Shopping Warsaw Sp. z o.o. Kompleksowy remont kapliczki - pawilonu parkowego w Sztynorcie: wymiana dachu, remont wątków ceglanych na dachu i na całej elewacji budynku z naprawą sklepienia i fundamentów. 90.000,00 zł 23. Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim Badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich kaplicy p.w. św. Katarzyny w Lidzbarku Warmińskim (dz. nr 87/1 obręb 5). 4.000,00 zł 24. Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Błudowie Wykonanie projektu budowlanego remontu konstrukcji dachowej kościoła pw. NNMP w Błudowie. 18.000,00 zł 25. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Pasymiu Konserwacja 2 przedpiersi ław kościoła ewangelicko – augsburskiego w Pasymiu 30.000,00 zł 26. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ratuszowej 3 w Olsztynie Prace konserwatorsko – restauratorskie na ścianach w przedsionku klatki schodowej w kamienicy przy ul. Ratuszowej 3 w Olsztynie – II etap. 30.000,00 zł 27. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Samulowskiego 6 w Olsztynie Prace konserwatorskie ścian klatki schodowej. 99.200,00 zł 28. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Nidzicy Konserwacja obrazu „Jezus i niewierny Tomasz” z kościoła św. Krzyża w Nidzicy. 15.000,00 zł 29. Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic Konserwacja i restauracja kapliczki - XI kapliczka różańcowa z płaskorzeźbą „Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” dz. nr 239/2 obręb 0014 Robawy 100.000,00 zł 30. Powiat Olsztyński Prace konserwatorskie kapliczki - Marcinkowo dz. nr 91/2. 14.000,00 zł 31. Archidiecezja Warmińska Opracowanie dokumentacji projektowe zespołu pałacowo – parkowego w Smolajnach: projekt architektoniczno- budowlany: budynku pałacu, budynku dworu myśliwskiego, budynku bramy głównej wraz z oficyną 130.000,00 zł 32. Marta Wieczorkowska Wykonanie: badań konserwatorskich, inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej wieży ciśnień w Kętrzynie 25.000,00 zł 33. Powiat Olsztyński Badania architektoniczne; ekspertyza techniczna; projekt budowalny elewacji, stolarek oraz wnętrz dawnej synagogi w Barczewie 50.000,00 zł 34. Archidiecezja Warmińska Prace konserwatorskie ołtarza z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja, Poliptyk Fromborski - IV etap. 100.000,00 zł 35. Zgromadzenie Księży Marianów ze Stoczka Klasztornego Konserwacja ołtarza pw. św. Walentego z Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym - (III etap) 86.000,00 zł 36. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Durągu Badania konserwatorskie; architektoniczne; wykonanie dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej remontu kościoła parafialnego. 100.000,00 zł 37. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Pomorskiej Wsi Remont elewacji południowej wraz w wykonaniem izolacji pionowej kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Pomorskiej Wsi 70.000,00 zł 38. Urszula Wicka Wykonanie dokumentacji budowlano – konserwatorskiej zagrody holenderskiej w Markusach (dz. nr 6) 17.000,00 zł 39. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augusta i św. Anny w Babiaku Prace konserwatorskie tryptyku z płaskorzeźbą św. Anny Samotrzeciej z kościoła pw. św. Augusta i św. Anny w Babiaku - II etap. 25.000,00 zł 40. Gmina Pasym Konserwacja i restauracja wypraw tynkarskich i elementów kamiennych elewacji kaplicy Rodziny Rutkowskich w Pasymiu 100.000,00 zł 41. Gmina Świątki Prace konserwatorskie kapliczki - dz. nr 404/1 Skolity 11.000,00 zł 42. Gmina Gietrzwałd Prace konserwatorskie kapliczki - dz. nr 529 obręb Gietrzwałd 13.500,00 zł 43. Gmina Dywity Prace konserwatorskie kapliczki – dz. nr 207 Brąswałd. 11.900,00 zł 44. Gmina Dywity Prace konserwatorskie kapliczki – dz. nr 94 Kieźliny 17.000,00 zł 45. Gmina Purda Prace konserwatorskie kapliczki – dz. nr 45/12 w Giławy. 22.000,00 zł 46. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście Konserwacja polichromowanych drzwi zabudowań kolegiackich w Bazylice Mniejsza p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście 55.000,00 zł 47. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Kadynach Wykonanie projektu budowlanego remontu kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kadynach. 14.000,00 zł 48. Muzeum Warmii i Mazur Remont dachów zamku olsztyńskiego: 1.remont konstrukcji dachu; 2.wymiana poszycia dachowego; 3.remont poddasza. 100.000,00 zł 49. Sylwia Bartoszewska Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i dachu budynku - dom podcieniowego nr 27 w Jelonkach. 12.500,00 zł 50. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Podgrodziu Remont części ogrodzenia ceglanego przy kościele segment C-C (18,13m), segment D-D (39,91 m). 130.000,00 zł 51. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu Prace konserwatorskie ambony z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu - III etap. 55.000,00 zł 52. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Pasłęku Wykonanie opracowania konserwatorsko – konstrukcyjnego kościoła Kościół pw. śś. Piotra i Pawła w Mariance. 21.300,00 zł 53. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska Renowacja ogrodzenia – I etap: brama i pierwsze przęsło po lewej stronie w Zespole szpitala miejskiego pw. św. Jerzego w Lubawie. 30.000,00 zł 54. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Orzechowie Konserwacja murów fundamentowych i drewnianych podłóg kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kurkach. 120.000,00 zł 55. Dom Zakonny w Barczewie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce Wykonanie badań konserwatorskich i niezbędnych prac interwencyjnych nagrobka kardynała Batorego w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie. 100.000,00 zł 56. Polsko – Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury Analiza historyczno-konserwatorska stolarek pałacu w Sztynorcie, pod względem chronologicznym i typologicznym 20.000,00 zł 57. Polsko – Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury Prace konserwatorskie polegające na usunięciu wtórnych współczesnych warstw malarskich – odsłonięcie historycznych polichromii – III etap – pomieszczenie nr 0.09 80.000,00 zł 58. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Płoskini Konserwacja barokowej polichromii w kościele pw. św. Katarzyny w Płoskini - ściana tęczowa – III etap – zakończenie prac. 30.000,00 zł 59. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Małdytach Prace konserwatorskie tynków wewnętrznych w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Zajezierzu: ściana wschodnia (z wyłączeniem malowidła) oraz tynków kruchty – II etap. 15.000,00 zł 60. Gmina Jonkowo Prace konserwatorskie kapliczki – dz. nr 307/7 Nowe Kawkowo 22.700,00 zł 61. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Rychlikach Renowacja arkadowego portyku kościoła parafialnego 100.000,00 zł 62. Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie Remont dachów kościoła parafialnego w Kwietniewie - II etap 40.000,00 zł 63. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej we Frednowach Przeniesienie i konserwacja polichromii stropu po transferze w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej we Frednowach – etap II. 20.000,00 zł 64. IBC Investments Sp. z o.o. Prace konserwatorskie przy moście arkadowym w zamku w Szymbarku 45.000,00 zł 65. Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Słobitach Remont dachu kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Słobitach– etap I- drewnianej konstrukcji i wykonanie poszycia dachu 50.000,00 zł 66. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Mołtajnach Naprawa połaci dachu kościoła p.w. św. Anny w Mołtajnach, nad nawą główną. Likwidacja szkód , uzupełnienie ubytków dachówek na dachu 20.000,00 zł

Pełna lista, obejmująca również wnioski odrzucone oraz nierozpatrzone ze względów formalnych dostępna jest na naszej stronie biuletynu informacji publicznej: https://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/1207-menu/dotacje-i-dofinansowania/dotacje-celowe-na-rok-2022.html


1234 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2 stycznia 2024 r. Urząd Ochrony Zabytków będzie nieczynny

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Wolny wtorek związany jest ze Świętem Trzech Króli przypadającym w

Comentários


bottom of page