top of page

Dotacje WKZ na 2019 r.

Do urzędu wpłynęło 77 wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Suma wnioskowanych kwot dotacji wynosi 4 433 757 zł. W chwili obecnej wnioski wraz z kosztorysami są weryfikowane pod kątem formalnym. Po zakończeniu tego etapu wnioski spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej przez komisję konkursową. O wynikach konkursu poinformujemy Państwa po zatwierdzeniu wyników przez WKZ.

124 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

Prezentujemy Państwu wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

bottom of page