Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.


Wnioski należy składać do dnia 10.06.2021r.


Przewidywany budżet wynosi 50 000 zł

Szczegóły: https://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/1188-menu/dotacje-i-dofinansowania/konkurs-otwarty-dla-organizacji-pozytku-publicznego-na-rok-2021.html

187 wyświetlenia0 komentarz