top of page

Nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych - praca w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymiarze godzin.


Najważniejsze wymagania:

- wykształcenie wyższe - tytuł licencjata, magistra lub ukończone studia podyplomowe na jednym z poniższych kierunków:

  • konserwatorstwo i zabytkoznawstwo;

  • ochrona dóbr kultury;

  • historia sztuki;

  • architektura;

  • architektura krajobrazu;

  • budownictwo;

  • gospodarka przestrzenna;

  • muzealnictwo;

  • archeologia.

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze ochrony          i opieki nad zabytkami;


Ponadto wskazane jest doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze administracji publicznej.


Dokumenty można składać do 27.08.2019 na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn (Sekretariat)

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.


Szczegóły dla zainteresowanych: https://nabory.kprm.gov.pl/warminsko-mazurskie/olsztyn/inspektor-ochrony-zabytkow,52626

119 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

Prezentujemy Państwu wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

bottom of page