top of page

Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw zabytków nieruchomych w zakresie zieleni

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw zabytków nieruchomych w zakresie zabytkowej zieleni. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymiarze godzin. Wymagane wykształcenie: tytuł licencjata, magistra lub ukończone studia podyplomowe na jednym z poniższych kierunków:

architektura krajobrazu

leśnictwo

ochrona środowiska

. Dokumenty można składać do 05.08.2021 r. na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn (Sekretariat) Decyduje data wpływu oferty do urzędu. Szczegóły dla zainteresowanych:


https://nabory.kprm.gov.pl/warminsko-mazurskie/olsztyn/starszy-inspektor,81859,v7190 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

Prezentujemy Państwu wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

bottom of page