top of page

Odkrycie reliktów średniowiecznych umocnień miejskich w Ornecie

W ubiegłą środę, 28.08.2019 r. pracownicy naszego urzędu dokonali oględzin fragmentów muru kamienno-ceglanego, odkrytego w trakcie prac archeologicznych, związanych z remontem i przebudową klasztoru zgromadzenia sióstr św. Katarzyny oraz adaptacji do nowych funkcji sąsiadującego z nim budynku dawnej fabryki tytoniu C. Grunenberga.


W niepodpiwniczonej części wschodniego skrzydła klasztoru odkryto bliżej niezidentyfikowany na tę chwilę zasypany odcinek muru, częściowo wzniesiony przy użyciu cegieł gotyckich. W przypadku budynku przemysłowego stwierdzono zaś, iż częściowo posadowiono go na pozostałościach wieży bądź baszty miejskiej oraz odsłonięto fragment ostrołucznego sklepienia kolebkowego, wykorzystanego jako fundament przy wznoszeniu późniejszej zabudowy.


Na powyższej ilustracji zaznaczono relikty murów miejskich Ornety - czarnym kolorem dotychczas znany fragment, czerwonym relikty nowo odkryte. Nie uwzględniono murów dawnego zamku biskupiego, którego piwnice mieszczą obecnie szatnie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie.


Obecne skrzydło zachodnie stanowi pierwotny budynek klasztoru, wzniesiony oryginalnie w formie barokowej z mansardowym dachem. W latach 70. XIX w. założenie rozbudowano o dodatkowe skrzydła, podwyższając budynek frontowy od strony ulicy.

W tej formie jest on widoczny na pierwszym planie, w prawym dolnym rogu fotografii lotniczej miasta z początku XX w, wykonanej od strony południowo-wschodniej.


Od strony dziedzińca wciąż widoczna jest pierwotna forma dachu barokowego założenia:

Położony częściowo na reliktach muru miejskiego i baszty, budynek dawnej fabryki tytoniu Grunenberga mimo przekształceń, zachował czytelność pierwotnej formy. Według informacji na papierze firmowym, przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1806 roku.


Firma posiadała sklep firmowy przy ul. Sienkiewicza 2. Warto zwrócić uwagę na nieistniejące obecnie detale elewacji, oraz szkieletowy szczyt widocznego w tle budynku przy ul. Browarnej 17, obecnie w całości otynkowany.Ilustracje archiwalne opublikowano dzięki uprzejmości Bildarchiv Ostpreussen.

153 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2 stycznia 2024 r. Urząd Ochrony Zabytków będzie nieczynny

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Wolny wtorek związany jest ze Świętem Trzech Króli przypadającym w

Comments


bottom of page