top of page

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA!

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymiarze godzin. Wymagane jest: - dwuletnie doświadczenie w administracji publicznej, w tym 1,5 roku w obszarze ochrony i opieki nad zabytkami - wykształcenie wyższe na jednym z poniższych kierunków: konserwatorstwo i zabytkoznastwo; ochrona dóbr kultury; budownictwo, historia sztuki; architektura; gospodarka przestrzenna; muzealnictwo lub studia podyplomowe w ww. kierunkach Przewidywane wynagrodzenie: ok. 4700zł brutto Dokumenty można składać do 10.06.2022 r. na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn (Sekretariat) Decyduje data wpływu oferty do urzędu. Szczegóły dla zainteresowanych:


https://nabory.kprm.gov.pl/warminsko-mazurskie/olsztyn/inspektor-ochrony-zabytkow,99774,v7

1077 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Spośród złożonych w listopadzie ubiegłego roku 141 wniosków, komisja pozytywnie rozpatrzyła 60, 70 odrzucono ze względu na brak środków finansowych, a 11 niekompletnych pozostawiono bez rozpoznania. S

Prezentujemy Państwu wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

bottom of page