Ruiny zamku w Szczytnie

W poniedziałek 28.10.2019 nasi pracownicy dokonali oględzin zabytku, w związku z odkryciem nowych reliktów archeologicznych w rejonie północno-wschodniego narożnika zamku, sąsiadującego z budynkiem ratusza. Odkopano w tym miejscu trzy połączone pomieszczenia z częściowo zachowanym sklepieniem kolebkowym oraz kamiennymi posadzkami.Równolegle na zamku prowadzone są prace konserwatorskie przy murach kamiennych: uzupełniane są spoiny, przywracany jest warstwowy układ muru typowy dla budownictwa średniowiecznego uczytelniane są relikty dawnych rozwiązań - strzępia, opory sklepień czy kształt otworów strzelniczych.
Poniżej przykład otworu strzelniczego przed pracami oraz po usunięciu nieprawidłowych uzupełnień.Na wielu cegłach widoczne są ślady zwierząt, odciśnięte w czasie ich suszenia przed wypalaniem w piecu.70 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
  • Facebook Social Ikona

Szymon Bakalarczyk created with Wix.com