top of page

Stanowisko w sprawie artykułu zamieszczonego 19.09.2019r. na portalu onet.pl
Stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w związku z artykułem zamieszczonym 19.09.2019r. na portalu onet.pl, pt. „Sprawą dworca Olsztyn Główny zajmie się sąd”,


Link do artykułu:


Odnosząc się do wypowiedzi przedstawicieli Forum Rozwoju Olsztyna, przytoczonej w powyższym artykule: >>"Od początku chcieliśmy pełnej ochrony dworca, jednak sprawa została zawężona do zespołu. Obecnie WKZ odmówił wszczęcia drugiego postępowania, dlatego niebawem złożymy zażalenie w tej sprawie" - zapowiada FRO.<<, poniżej zestawiamy fragment decyzji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.01.2019r. z fragmentami odwołania złożonego od tej decyzji przez Forum Rozwoju Olsztyna.


Decyzja W-M WKZ z dnia 18.01.2019r.:

„Mając na względzie uwagi organu odwoławczego[1] na wstępie należy wyjaśnić, że przedmiotem niniejszego postępowania jest wpis do rejestru zabytków budynku dworca kolejowo-autobusowego i budynku biurowego zarówno jako zespołu budowlanego jak i osobnych obiektów, wpis do rejestru zabytków wiat peronowych oraz wpis do rejestru zabytków elementów wyposażenia dworca. Wynika to jednoznacznie z treści wniosków złożonych przez Stowarzyszenia, w których równocześnie zwracano uwagę na wartości kompleksu przypisywane zespołom budowlanym, takie jak relacje przestrzenne, jak i na indywidualne walory jego składników: układ funkcjonalny, wyposażenie – w tym neonowe napisy oraz mozaiki.”


Odwołanie Forum Rozwoju Olsztyna od decyzji W-M WKZ z dnia 18.01.2019r.:

Wyżej wymienionej decyzji zarzucamy: 1. rażące naruszenie prawa poprzez wydanie decyzji odmawiającej wpisania do rejestru poszczególnych budynków: dworca PKP i PKS oraz budynku biurowego, co nie było przedmiotem postępowania (punkt 4 decyzji)”; (…).

„Zatem, obejmując rozstrzygnięciem decyzji z dnia 18 stycznia 2019 r. nie tylko historyczny zespół budowlany (w nomenklaturze MKiDN i WKZ zwany ”kompleksem”), w skład którego wchodzą budynek dworcowy PKP i PKS oraz budynek biurowy, ale również poszczególne budynki z osobna (pkt 4 decyzji), WKZ wyszedł poza określony zakres postępowania. Rozstrzygając kwestię, która nie była objęta postępowaniem administracyjnym, WKZ wydał decyzję z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt2 Kpa).”[1] dotyczące jednoznacznego ustalenia przedmiotu postępowania

103 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page