top of page

Stoczek Klasztorny - powstała dokumentacja dot. przyczyn zawilgocenia krużganków klasztoru

To znane Sanktuarium Maryjne - pierwsza na Warmii barokowa Świątynia zbudowana w kształcie rotundy niestety nadal ulega destrukcji wilgotnościowej. Szczególnie są narażone krużganki.Pomimo dotychczas prowadzonych prób zabezpieczenia obiektu przed szkodliwym oddziaływaniem wód gruntowych zniszczenia nadal postępują. Dlatego na zlecenie W-M WKZ wykonane zostały badania w celu ustalenia przyczyn zawilgacania murów przyziemia XVII wiecznego klasztoru w Stoczku Klasztornym.

Autor badań, dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM, określił listę koniecznych działań zaradczych. Dzięki zastosowaniu najnowszej aparatury pomiarowej jak np. wgłębnych sond do pomiaru wilgoci (patent UWM) udało się szczegółowo rozpoznać mechanizm zawilgacania murów fundamentowych, określić skuteczność dotychczas stosowanych środków zaradczych i zaproponowano nowe rozwiązania.

Przewiduje się zastosowanie najnowszej metody odwadniania i osuszania przyległego do murów terenu przy zastosowaniu tzw. drenażu dwufunkcyjnego odwadniająco-osuszającego. Metoda ta, opracowana przez UWM jako małoinwazyjna jest obecnie wdrażana w kościele św. Andrzeja Apostoła w Barczewie (fot). Doświadczenia zebrane podczas wykonywania tych prac mogą być również wykorzystane do osuszania murów fundamentowych w Stoczku Klasztornym. Efektywność suszenia zwiększy rozdzielenie komina drenażowego na przyścienną strefę suszenia i odseparowaną strefę odprowadzania wód opadowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych jak np. paroprzepuszczalnych membran separacyjnych.

109 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page