top of page

Z końcem lutego mija termin składania wniosków o dofinansowanie prac przy zabytkach.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem dostępnym na Biuletynie Informacji Publicznej naszego urzędu, wnioski należy dostarczyć do sekretariatu lub nadać na Poczcie Polskiej najpóźniej 28.02. br.

W przypadku wniosków o refundację, termin upływa 30.06.


Więcej informacji pod:

http://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/1101-menu/dotacje-i-dofinansowania/dotacje-celowe-na-rok-2019.html

37 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Spośród złożonych w listopadzie ubiegłego roku 141 wniosków, komisja pozytywnie rozpatrzyła 60, 70 odrzucono ze względu na brak środków finansowych, a 11 niekompletnych pozostawiono bez rozpoznania. S

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

bottom of page