Zmarł Lucjan Czubiel, Wojewódzki Konserwator Zabytków w latach 1960-1991

Mgr Lucjan Czubiel (1931-2019), z wykształcenia historyk sztuki, całe swoje zawodowe życie poświęcił ochronie zabytków na Warmii i Mazurach. W latach 1956-1960 pełnił stanowisko zastępcy wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie, a przez następne 36 lat (1960-1991), aż do emerytury, sam to stanowisko piastował. Jego zasług na tym polu nie da się przecenić, choćby z tego powodu, iż nie ma w kraju nikogo innego o tak rozległym stażu i tak bogatym doświadczeniu, nabywanym w codziennej praktyce. Dano temu wyraz na krajowym zjeździe Stowarzyszenia Historyków Sztuki w 2002 r., przyznając mu Honorową Odznakę i honorowe członkostwo Stowarzyszenia. Należy zwłaszcza podkreślić jego szczególną rolę w aktywizacji na terenie województwa i miasta Olsztyna ruchu społecznych opiekunów zabytków. Podobną wagę przywiązywał do działań popularyzatorskich i badawczych o rozmaitym charakterze. Należy do nich zaliczyć powołany z jego inicjatywy i redagowany pod Jego kierownictwem rocznik „Komentarze Fromborskie” (5 tomów). Jest autorem bardzo licznych publikacji z zakresu zabytkoznawstwa i okresowych sprawozdań konserwatorskich. Powszechne znane są jego dwie książki: „Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur” (współautor) oraz „Zamki Warmii i Mazur”. Był czynnym członkiem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, znanego w kraju ze swej szczególnej opieki nad zabytkami.


Dariusz Barton

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Konserwator Zabytków

oraz pracownicy

98 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Awaria centrali telefonicznej w delegaturze w Elblągu

Do 24.09.2021 r. kontakt telefoniczny z pracownikami delegatury jest możliwy wyłącznie pod numerem: 556112012 (w.12) Zachęcamy do korzystania z kontaktu mailowego: elblag@wuoz.olsztyn.pl lub bezpośre

Zmiany w terminie składania wniosków o dotację

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie § 1 pkt 1 lit a Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające

Awaria centrali telefonicznej w delegaturze w Ełku

W związku z uszkodzeniem linii telefonicznej w urzędzie, prosimy o korzystanie z kontaktu mailowego. Usunięcie awarii jest planowane do wtorku 10.08.2021 r. Przepraszamy za utrudnienia.