top of page

Zmarł Lucjan Czubiel, Wojewódzki Konserwator Zabytków w latach 1960-1991

Mgr Lucjan Czubiel (1931-2019), z wykształcenia historyk sztuki, całe swoje zawodowe życie poświęcił ochronie zabytków na Warmii i Mazurach. W latach 1956-1960 pełnił stanowisko zastępcy wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie, a przez następne 36 lat (1960-1991), aż do emerytury, sam to stanowisko piastował. Jego zasług na tym polu nie da się przecenić, choćby z tego powodu, iż nie ma w kraju nikogo innego o tak rozległym stażu i tak bogatym doświadczeniu, nabywanym w codziennej praktyce. Dano temu wyraz na krajowym zjeździe Stowarzyszenia Historyków Sztuki w 2002 r., przyznając mu Honorową Odznakę i honorowe członkostwo Stowarzyszenia. Należy zwłaszcza podkreślić jego szczególną rolę w aktywizacji na terenie województwa i miasta Olsztyna ruchu społecznych opiekunów zabytków. Podobną wagę przywiązywał do działań popularyzatorskich i badawczych o rozmaitym charakterze. Należy do nich zaliczyć powołany z jego inicjatywy i redagowany pod Jego kierownictwem rocznik „Komentarze Fromborskie” (5 tomów). Jest autorem bardzo licznych publikacji z zakresu zabytkoznawstwa i okresowych sprawozdań konserwatorskich. Powszechne znane są jego dwie książki: „Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur” (współautor) oraz „Zamki Warmii i Mazur”. Był czynnym członkiem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, znanego w kraju ze swej szczególnej opieki nad zabytkami.


Dariusz Barton

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Konserwator Zabytków

oraz pracownicy

118 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Poszukujemy pracowników w Olsztynie, Ełku i Elblągu na następujące stanowiska: Młodszy Specjalista ds. archeologii Delegatura w Elblągu (ogłoszenie nr 124398) - - nabór do 18 sierpnia 2023 roku https:

Poszukujemy pracowników w Olsztynie i Elblągu na następujące stanowiska: Olsztyn: młodszy specjalista do spraw zabytków nieruchomych https://nabory.kprm.gov.pl/.../mlodszy-specjalista,121635,v7 Elblą

bottom of page