top of page

Zmiany z zasadach wpisu pojazdów do ewidencji i rejestru zabytków


Informujemy Państwa o dodaniu nowych wymogów w przypadku zamiaru wpisu pojazdów do ewidencji i rejestru zabytków:


Zgodnie z Zarządzeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z 08.01.2020 r. minimalny wiek pojazdu został podwyższony do 30 lat, z wyłączeniem egzemplarzy unikalnych z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji.

Ponadto przy ocenie wniosku brane będą dodatkowe kryteria:

  • częstotliwość występowania na rynku krajowym jak i zagranicznym,

  • ilość wyprodukowanych egzemplarzy,

  • czy pojazd jest wykorzystywany jako środek transportu codziennego.


Zainteresowanych zapraszamy na stronę:

https://www.wuoz.olsztyn.pl/wpis-pojazdu-do-ewidencji-rejestru


129 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych. Oferta dotyczy jednego etatu w pełnym wymia

Prezentujemy Państwu wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

bottom of page