top of page

WŁAŚCIWOŚĆ TERENOWA DELEGATUR

WUOZ w Olsztynie - powiaty: kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski, olsztyński, miasto Olsztyn, działdowski, szczycieński, mrągowski

Delegatura w Elblągu - powiaty: braniewski, elbląski, iławski; ostródzki; nowomiejski; miasto na prawach powiatu Elbląg

 

Delegatura w Ełku - powiaty: ełcki; giżycki; gołdapski; olecki; piski; węgorzewski oraz obszar gminy Mikołajki z terenu powiatu mrągowskiego

Podział właściwości terenowej na delgatury
bottom of page