WŁAŚCIWOŚĆ TERENOWA DELEGATUR

Delegatura w Elblągu obejmuje swoim zakresem działania powiaty:

braniewski, elbląski, iławski; ostródzki; nowomiejski; miasto na prawach powiatu Elbląg

 

Delegatura w Ełku obejmuje swoim zakresem działania powiaty:

ełcki; giżycki; gołdapski; olecki; piski; węgorzewski oraz obszar gminy Mikołajki z terenu powiatu Mrągowo

Pozostałe powiaty z terenu województwa warmińsko - mazurskiego swoim zakresem działania podlegają wojewódzkiemu urzędowi ochrony zabytków z siedzibą w Olsztynie

Podział właściwości terenowej na delgatury