top of page

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


 
Regulamin ZFŚS, wprowadzony zarządzeniem nr 4/2024 z 26.02.2024 r.


Wniosek o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych


Oświadczenie majątkowe
bottom of page